Home » Công nghệ » Biện pháp sửa chữa và bảo trì máy photocopy Ricoh MP4054 tại chỗ

Biện pháp sửa chữa và bảo trì máy photocopy Ricoh MP4054 tại chỗ

Biện pháp sửa chữa và bảo trì máy photocopy ricoh MP4054 tại chỗ

Khi làm bảo dưỡng phải bảo đảm các việc được đưa ra như sau
Buôn bán máy photocopy ricoh mp4054 giá rẻ
1. Hệ thống truyền động
– check bảo trì hệ thống bánh răng.
– bảo trì các đầu bạc, trục
2. Hệ thống lô sấy
– Vệ sinh lẫy tách giấy
– Vệ sinh lô ép và lô sấy
– làm sạch thăm nhiệt
– Kiểm tra vòng bi lô sấy
– làm sạch trục lau lô ép
trình tự bảo trì máy photocopy được bắt đầu liền mạch sẽ giúp máy cử động không thay đổi, cho bản chụp có chất lượng tốt và tăng cường thời gian sống của vật tư. Để tiến hành trước mắt phải check tình trạng hiện giờ của máy : Chụp thử 1 bản copy để cảm nhận trạng thái máy. Nếu máy photocopy có hư hỏng thì phải thông báo ngay công nghệ để họ có hướng giải quyết. Nếu bản chụp thông thường thì khởi đầu tiến hành bảo dưỡng máy.